วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จัดตั้ง รวม เลิก โรงเรียน
เลิก  กศจ.อนุมัติ 5 กรกฎาคม  2561
1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.เมือง)
2. โรงเรียนบ้านข้องโป้ สาขาบ้านโนนหวาย อ.เมือง
3. โรงเรียนบ้านโสกเเดง  อ.ศรีบุญเรือง
4. โรงเรียนบ้านผาเสด็จ  อ.ศรีบุญเรือง
6. โรงเรียนบ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์  อ.ศรีบุญเรือง


รอเลิก

1. โรงเรียนพิศาลวิทยา  อ.เมือง
2.โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์  อ.ศรีบุญเรือง


1. โรงเรียนบ้านวังหมื่น  อ.เมือง
2. โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุ  อ.เมือง